Înscrieri în clasa pregătitoare, etapa a II-a

Anul școlar 2017-2018 ETAPA II-a INSCRIERI
https://edu.ro/inscriere-invatamant-primar
OMEN nr. 3.247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018
http://www.isjcj.ro/

Reminder: Cum să-ți înscrii online copilul în clasa pregătitoare
Începând de astăzi, părinții își pot înscrie copiii în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2017-2018, conform unui act normativ al Ministerului Educației Naționale (MEN). Acest lucru se poate face nu doar în persoană, la secretariatul școlii, ci și online, cu ajutorul unei aplicații speciale. Deși înscrierea online nu scapă părinții de vizita la școală, pentru validarea cererii, aceasta reduce semnificativ timpul de așteptare la prezentarea la secretariat.
Părinții care aleg varianta înscrierii online sunt obligați, totuși, să se prezinte ulterior și la secretariatul școlii, pentru validarea acesteia și depunerea actelor necesare. Însă înregistrarea online are avantajul de a reduce timpul de așteptare la școală.
Din acest motiv, pentru a veni în ajutorul părinților, explicăm astăzi cum poate fi folosită aplicația online a ministerului și la ce adresă poate fi găsită. Informații pe larg despre calendarul complet al înscrierii și regulile ce trebuie respectate sunt aici:

1. Informațiile părintelui care cere înscrierea
Aplicația online pusă la dispoziție de MEN este accesibilă aici, cererea de înregistrare fiind împărțită în șase secțiuni. Prima dintre ele este cea referitoare la informațiile părintelui care o completează. Astfel, solicitantul trebuie să completeze numele, prenumele, adresa de domiciliu/reședință, telefonul, e-mail-ul și starea civilă.

2. Informațiile copilului ce va fi înscris
La secțiunea dedicată datelor personale ale copilului, este necesară completarea câmpurilor referitoare la nume, prenume, inițiala tatălui, codul numeric personal, locul nașterii, adresa de domiciliu/reședință, cetățenia și naționalitatea. Totodată, aici se poate bifa dacă părintele vrea participarea copilului la orele de religie.

3. Informații despre înscriere
După completarea datelor personale, solicitantul trebuie să aleagă tipul înscrierii (de exemplu, dacă cel mic împlinește șase ani după data de 1 septembrie 2017), școala dorită, școala de circumscripție și planul de școlarizare.

4. Informații despre frații sau surorile copilului
În secțiunea a patra, părintele care completează cererea de înscriere trebuie să introducă, dacă este cazul, unele informații legate de frații și/sau surorile copilului. Mai exact, este vorba de nume, prenume, relația lor de rudenie cu copilul ce va fi înscris și școala la care aceștia sunt elevi.

5. Departajarea la înscriere
În cadrul penultimei secțiuni a cererii online de înregistrare în clasa pregătitoare sunt incluse criteriile generale de departajare la înscriere. Concret, acolo se poate bifa dacă minorul are un certificat de încadrare în grad de handicap, dacă acesta este orfan sau provine de la o casă de copii și dacă există un frate sau o soră la școala unde se dorește înscrierea. De reținut este că fiecare școală poate avea popriile criterii specifice de departajare, în caz că cele generale nu sunt suficiente.

6. Consimțământul părintelui
Ultima secțiune este dedicată declarațiilor de consimțământ pentru părinte. Mai precis, acolo se poate bifa pentru participarea copilului la programul „Școala după școală”, primirea pe e-mail a informațiilor despre situația și progresul școlar, acordul pentru prelucrarea datelor personale la înscrierea copilului și declarația pe propria răspundere că datele completate în cerere sunt reale.

La final, după ce părintele se asigură că a completat toate câmpurile necesare, formularul se salvează prin apăsarea butonului „Salvează informațiile”. Totodată, există și varianta modificării une cereri deja existente. Ulterior, pentru ca cererea completată online să fie validată și copilul să fie înscris la școală, părintele trebuie să se prezinte personal la secretariatul școlii, împreună cu toate documentele necesare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *