A doua etapă de înscriere în clasa în clasa pregătitoare

 • 1 aprilie 2019– unitățile de învățământ afișează procedura de repartizare a copiilor pe locurile disponibile
 • 2 aprilie – 8 aprilie 2019– părinții depun cererea-tip de înscriere la secretariatul școlii aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru a doua fază, de către părinții copiiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară ori care nu au participat la prima etapă
 • 8 aprilie – 10 aprilie 2019– procesarea, la nivelul școlii, a cererilor-tip, cu ajutorul procedurii specifice elaborate de inspectoratul școlar, aplicând criteriile generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile

În învățământul primar pot fi înscriși copii care au împlinit vârsta de 6 ani până la 1 septembrie 2019

 • 11 aprilie 2019– afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare
 • 12 aprilie – 19 aprilie 2019– centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor făcute de părinți pentru copiii care nu au fost încă înscriși la vreo școală

Acte necesare înscrierii în clasa pregătitoare

 • cerere-tip
 • copie C.I părinte
 • copie certificat naștere copil
 • copie rezultat evaluare psihosomatică
 • adeverință vaccinări

Documente prevăzute drept criterii generale

 • certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului
 • document care certifică faptul că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la un orfelinat/plasament familial care explică situația copilului orfan de ambii părinți
 • existența unui document care demonstrează că este orfan de un singur părinte
 • existența unui frate înregistrat în unitatea de învățământ respectivă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *