Acte necesare

  1. Fișa de înscriere (download).
  2. Formularul de înscriere (completat la sediul grădiniței)
  3. Contractul (se semnează pe loc și primiți un exemplar semnat și înregistrat)
  4. Adeverință de serviciu
  5. Copie după cărțile de identitate ale părinților
  6. Copie după certificatul de naștere al copilului
  7. Fișa medicală a copilului, completată de către medicul de familie, cu analizele: exudat faringian, ex. coproparazitologic
  8. Aviz epidemiologic de la medicul de familie
  9. Achitarea taxei de înscriere în valoare de 400 lei (nereturnabilă)
Atenție

Taxa de școlarizare se achită integral lunar, în tranșe lunare egale pentru anul în curs sau o singură data pentru tot anul școlar (1 septembrie – 31 august), indiferent de numărul de prezențe ale copilului. Luna august este socotită financiar ca fiind lună de vacanță și se achită  ½ din taxa întreagă, chiar dacă copilul vine zilnic.