Echipa Kinderland

Școala Primară cu grădiniță și creșă funcționează 11-12 ore pe zi, inclusiv sâmbătă (la cererea a minim 10 copii) și are următoarea încadrare:

 • Director general: Olimpia TURCU
 • Director adjunct: Lilla LINGNER

Corp profesoral

Director General – Olimpia TURCU
 • Grad I, manager a mai multor unități de învățământ preșcolar din țară
 • vechime de 47 ani de învățământ, autoare a 6 cărți școlare, metodistă începând din 1980, autoarea a mai multor proiecte de parteneriat UE,
 • Curs de management, Curs de computer C.C.D.-CLUJ, Curs proiecte POSDRU 2008, manager de proiect “Educatorul Ideal”, parteneriat cu Asociația Inventatorilor Independenți în proiectul-pilot “Promovarea Marilor Inventatori Români”
Director adjunct: Lilla LINGNER
 • învățătoare-profesor clasa I-a
 • absolventă UBB Cluj, Facultatea de Litere – secția engleză-germană
 • vechime 28 de ani în învățământ
 • parteneriat cu Asociația Inventatorilor Independenți în proiectul-pilot “Promovarea Marilor Inventatori Români”
Edith ZURMAN
 • învățătoare-profesor clasa pregătitoare
 • absolventă UBB Cluj, Facultatea de Litere – secția engleză-germană
 • gradul II didactic, vechime 26 de ani în învățământ
 • parteneriat cu Asociația Inventatorilor Independenți în proiectul-pilot “Promovarea Marilor Inventatori Români”
Esther Johanna RUDOLF
 • profesor-educator, grupa mare
 • absolventă UBB Cluj
Ibolya RUDOLF
 • profesor-educator, grupa mare
 • absolventă UBB Cluj
Florina POP
 • profesor-educator
 • absolventă Colegiul Național George Coșbuc
 • studentă UBB Cluj, Facultatea de Litere, secția germană
Brigitta-Maria STEINER
 • profesor-educator, grupa mică
 • absolventă UBB Cluj, Facultatea de Litere, secția germană
 • masterandă germanistică
Codruța-Manuela JOARZĂ
 • învățătoare clasa 0
 • absolventă a Colegiului Național Pedagogic “Andrei Șaguna”, Sibiu
 • studentă la Facultatea de Studii Europene, Relații internaționale și Studii Europene – linia germană
Profesor Educație Timpurie – Puericultor: Rodica CADAR
 • absolventă a Colegiului Național George Coșbuc
 • absolventă UBB Cluj, secția germană
 • 44 ani vechime
Profesor – Logoped: Teodora Lavinia GABRIAN
Infirmieră: Angela CHEȚA
 • absolventă a Universității “Spiru Haret” – studii economice
Bucătăreasă: Domnica VARGA
 • experiență 32 de ani
Ingrid SZEDLAK – Voluntar
 • absolventă Colegiul Pedagogic German Sibiu
 • absolventă UBB Cluj, secția germană
 • responsabilă cu proiecte pentru Germania, colaborator proiecte și parteneriate cu grădinițele din țară și din UE
Asistentă: Henrietta-Helena FÜSTÖS
 • absolventă a Școlii Postliceale Sanitare Victor Babeș

MEDICI VOLUNTARI – CENTRUL DE PEDIATRIE ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU (STR.VIILOR 52 – 0752360360)

Opționale

Dans de societate, Educație fizică și Sport – Profesor: Florin BÂRSAN (absolvent U.B.B. Cluj, Coregrafie Cluj și Budapesta, absolvent Facultatea de Educație Fizică și Sport, Cluj-Napoca)

Șah – Profesor: Alin Marcu – Clubul Copiilor

Muzică instrumentală (pian, pianină) – Profesor Adela Raluca MÂRZA

Aeromodelism și navomodelism, Origami – Profesor Lucian CHIOREAN, Palatul Copiilor

Karate – Profesor : Cristina HAȘ (absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport Cluj)

 Managementul unității are ca priorități:

 • Eficientizarea actului educațional și implicarea în monitorizarea lui
 • Alegerea unui Corp Profesoral de calitate, prin concurs de titularizare. Perfecționarea și autoperfecționarea lui.
 • Respectarea deontologiei profesionale vis-a-vis de colege, dar și vis-a-vis de concurență. Nu acceptăm concurența neloială practicată de unele unități.
 • COPILUL este prima persoană din aceasta unitate CĂREIA ÎI OFERIM DĂRUIRE TOTALĂ
 • Întreaga activitate se desfășoară respectând principiile MANAGEMENTULUI PARTICIPATIV, prin cunoașterea, antrenarea și stimularea continuă a preșcolarilor. Concept pedagogic propriu, țeluri proprii în rândul copiilor
 • Legătura cu familia, școala și Comunitatea locală, implicarea lor
 • Găsirea celor mai eficiente căi care duc spre EUROPA DE MÂINE

Proiect “EDUCATORUL IDEAL” și parteneriate cu 5 țări din UE și 15 grădinițe din România.